Mabel Jacobson

Sayasana

Mens Sana in Corpore Sano

Disclaimer

 

Toegang tot en gebruik van deze website van Sayasana wordt beheerst door de volgende disclaimer.

 

Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde.

 

De informatie op deze website is door Sayasana met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd.

De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

 

Sayasana garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst Sayasana er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

 

Sayasana is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Sayasana of door u aan Sayasana middels een website van xtrada.nl of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Sayasana geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Sayasana via deze website. Sayasana aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Sayasana, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en met nadrukkelijke toestemming van Sayasana, voor commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Sayasana.

 

Sayasana garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

 

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen Sayasana en de gebruikers van deze website, in relatie tot deze website, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te s' Gravenhage.

 

Copyright © 2016 Xtrada web publicaties & Sayasana. Alle rechten voorbehouden.

KvK  27.306.839

sayasana@gmail.com

070 - 51 78 519   ·   06 - 121 38 598

Beroepsvereniging VNRT - 1586

www.sayasana.nl

Praktijk Wassenaar - Troelstraweg 30               2241 PS

Praktijk Den Haag - Witte de Withstraat 27      2518 CP

Postadres Wassenaar - Troelstraweg 30           2241 PS

© 1993 - 2015