Mabel Jacobson

Sayasana

Mens Sana in Corpore Sano

Algemene Voorwaarden

 

Voor het reglement van de beroepsvereniging waarvan Mabel Jacobson lid is,

kunt u terecht op www.vnrt.nl

 

Medische intake en/of gezondheidsverklaring

Iedere cliënt ontvangt een korte medische intake, waarbij men de mogelijkheid krijgt

belangrijke medische informatie te overleggen. Tijdens de intake of bij aanvang van

de eerste sessie gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden.

Hiermee verklaart de cliënt volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid,

zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Hoewel men naar keuze de eigen huisarts of specialist in kennis kan stellen

van de behandeling, adviseert Sayasana dit wel te doen.

Hygiëne

Wij gaan er van uit dat onze cliënten een juiste hygiëne in acht nemen.

Betalingen

Alle betalingen gaan per bank, betaling binnen 8 dagen.

Annulering

Bij annulering binnen 48 uur, voor de afspraak, wordt de helft van de kosten

in rekening gebracht.

Bij annulering op de dag zelf of vergeten afspraken worden de totale kosten in rekening gebracht.

 

Deze Algemene Voorwaarden kunnen ieder moment aangepast worden.

 

 

KvK  27.306.839

sayasana@gmail.com

070 - 51 78 519   ·   06 - 121 38 598

Beroepsvereniging VNRT - 1586

www.sayasana.nl

Praktijk Wassenaar - Troelstraweg 30               2241 PS

Praktijk Den Haag - Witte de Withstraat 27      2518 CP

Postadres Wassenaar - Troelstraweg 30           2241 PS

© 1993 - 2015