Troelstraweg 30 . 2241 PS . Wassenaar . Mabel Jacobson . Tel.: 070 517 85 19 . Lid VNRT

logo sayasana

Sayasana

Vlinder

Main Content

HOME

Welkom op de nieuwe website van Mabel Jacobson en Sayasana. Momenteel is de webite in een testfase periode waardoor bepaalde pagina's niet beschikbaar zijn.

Filosofie

Wij gaan er van uit dat ieder persoon alle kennis in zich draagt om zijn of haar levenskwaliteit te verbeteren of te helen op fysiek, emotioneel-mentaal en spiritueel gebied.

Sayasana biedt een gevoel van ‘thuis komen’.

Er wordt onbevooroordeeld geluisterd, geobserveerd en geadviseerd.


Mabel Jacobson

Medische intake en/of gezondheidsverklaring

Voor het reglement van de beroepsvereniging waarvan Mabel Jacobson lid is, kunt u terecht op www.vnrt.nl

Iedere cliënt ontvangt een korte medische intake, waarbij men de mogelijkheid krijgt belangrijke medische informatie te overleggen. Tijdens de intake of bij aanvang van de eerste sessie gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden. Hiermee verklaart de cliënt volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Hoewel men naar keuze de eigen huisarts of specialist in kennis kan stellen van de behandeling, adviseert Sayasana dit wel te doen.